Rejestracja

Szanowni Państwo!

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją Kardio-Torakoneptunalia jesteśmy zmuszeni do zamknięcia rejestracji uczestników. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Do zobaczenia w Jastarni!

Rejestracja uczestnika konferencji

W celu rejestracji prosimy wypełnić poniższy formularz.

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane osobowe
Płeć
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Dodatkowe
Dane płatnika
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE () (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. 22 599 21 41, fax. 22 599 21 41
   kontakt: kardiochirurgia@wum.edu.pl
  2. MEDINET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
   ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
   pod numerem KRS 0000068832, NIP 692-22-64-302, REGON: 390775606,
   kontakt: biuro@medinet.pl
 • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zakresie organizacji i przebiegu Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kardio-Torakoneptunalia 2019", która odbędzie się w dniach od 19 do 21 września 2019 r., w szczególności w celu kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz sporządzania list uczestników (identyfikatory);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą także po zakończeniu konferencji, przez wyznaczony przez administratorów okres 5 lat licząc od daty zgłoszenia, co jest związane z obowiązkami rozliczeniowymi administratorów;
 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać hotelowi, z którego usług uczestnicy konferencji będą korzystać i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kardio-Torakoneptunalia 2019", która odbędzie się w dniach od 19 do 21 września 2019. *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez administratorów jako organizatorów konferencji lub inne osoby działające na ich zlecenie, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. *
Proszę pozostawić to pole niewypełnione

W przypadku jakichkolwiek trudności z dokonaniem rejestracji prosimy o kontakt z biurem konferencji:
Sekretariat Kliniki Kardiochirurgii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 22 599 21 41
fax. 22 599 21 41
email: kardiochirurgia@wum.edu.pl