Rejestracja

Opłaty rejestracyjne za udział w konferencji:

Uwaga:

  1. Rejestracja z rezerwacją noclegów w hotelu Dom Zdrojowy trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc w hotelu. Warunkiem rezerwacji noclegów w hotelu Dom Zdrojowy jest wpłata opłaty rejestracyjnej. Rejestracja bez opłaty kosztów uczestnictwa jest nieważna.
  2. Miejsca noclegowe dostępne są w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do dyspozycji miejscami noclegowymi w pokojach. W razie preferencji dotyczących wspólnego pobytu w pokoju hotelowym prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem.
  3. Organizator konferencji nie rezerwuje miejsc noclegowych w innych hotelach.

Prosimy o wpłatę opłaty rejestracyjnej na konto Stowarzyszenia Rozwoju Kardiochirurgii Dziecięcej i Małoinwazyjnej
26 1020 5226 0000 6102 0019 0942
z dopiskiem
"Kardio-Torakoneptunalia 2019 imię i nazwisko Uczestnika"

Rejestracja uczestnika konferencji

W celu rejestracji prosimy wypełnić poniższy formularz.

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane osobowe
Płeć
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Dodatkowe
Dane płatnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kardio-Torakoneptunalia 2019", która odbędzie się w dniach od 19 do 21 września 2019. Przyjmuję do wiadomości,że moje dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla celów przeprowadzenia tej Konferencji i w związku z jej przebiegiem oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. *
Proszę pozostawić to pole niewypełnione

W przypadku jakichkolwiek trudności z dokonaniem rejestracji prosimy o kontakt z biurem konferencji:
Sekretariat Kliniki Kardiochirurgii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 22 599 21 41
fax. 22 599 21 41
email: kardiochirurgia@wum.edu.pl