Zgłaszanie abstraktów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękujemy za nadesłanie streszczeń - termin zgłaszania abstraktów upływa w dniu 05. lipca 2019
Równocześnie przypominamy o rejestracji oraz wnoszeniu opłat za uczestnictwo w Kardio-Torakoneptunaliach 2019.

Prezentujemy streszczenia prac, które zostały zaprezentowane w Jastarni w roku 2017: Abstract Book Jastarnia