Kardio-Torakoneptunalia 2019
powikłania, tricks, tips & pitfalls w kardio-torakochirurgii

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Hotel Dom Zdrojowy w Jastarni, 19-21 września 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklicznie organizowanej konferencji naukowo-szkoleniowej "Kardio-Torakoneptunalia", poświęconej tradycyjnie problematyce powikłań w kardio-torakochirurgii oraz zintegrowanemu leczeniu interdyscyplinarnemu.

W tym roku o najtrudniejszych tematach w kardio- i torakochirurgii będziemy dyskutować wraz z wybitnymi ekspertami w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Interaktywny charakter sesji zapewnia merytoryczną wymianę poglądów praktyków o często różnym punkcie widzenia.

Prezentując "tricks&tips" podpowiadamy jak uniknąć "pitfalls" lecząc naszych pacjentów.

Wszystko razem z pielęgniarkami, rehabilitantami, perfuzjonistami i studentami, z którymi na co dzień staramy się podnosić standardy opieki medycznej.

Od 2004 r wrześniowe słońce rozgrzewa atmosferę tego wyjątkowego spotkania a wiatr od morza w Jastarni zawsze niesie pozytywną energię.

Dr hab. med. Romuald Cichoń, Prof. dr hab. med. Witold Rzyman