Program Kardio-Torakoneptunalia 2017

W trakcie konferencji odbędzie się spotkanie Klubu Torakochirurgów.

Czwartek, 14. września 2017r.
1600 - 2000 Rejestracja uczestników konferencji
Piątek, 15. września 2017r.
0830 - 0840 Otwarcie konferencji
Jan Skokowski, Witold Rzyman, Romuald Cichoń
0840 - 0910 Nowoczesne metody obrazowania w chorobach klatki piersiowej
Edyta Szurowska
Dyskusja Radosław Wilimski, Adam Sternau
0910 - 0915 Prezentacja przypadków klinicznych
Uszkodzenie żyły nieparzystej przyczyną śmiertelnego krwotoku wskutek rany kłutej lewej pachy odniesionej podczas sparingowej walki szermierczej
Janusz Kowalewski
0915 - 0920 Prezentacja przypadków klinicznych
Masywne krwawienie do jamy brzusznej po drenażu prawej jamy opłucnej z powodu odmy
Janusz Kowalewski
0920 - 0930 Dyskusja
Tomasz Marjański
0930 - 1000 Zastosowanie komórek macierzystych w chorobach klatki piersiowej
Piotr Trzonkowski
Dyskusja Ireneusz Haponiuk, Bartosz Kubisa
1000 - 1030 Przerwa kawowa
1030 - 1042 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Kompleksowe leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne w zespole Fallota - cień powikłań w blasku końcowego sukcesu
Ewelina Kwaśniak
Dyskusja Ireneusz Haponiuk
1042 - 1054 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Pierwotny guz prawego przedsionka rozpoznany prenatalnie – opis przypadku
Ireneusz Haponiuk
Dyskusja Romuald Cichoń
1054 - 1106 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Perforacja pnia płucnego po przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka okluderem Amplatzer Amulet
Radosław Wilimski
Dyskusja Piotr Suwalski
1106 - 1118 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Leczenie martwicy ściany klatki piersiowej po radioterapii uzupełniającej z powodu raka piersi
Adam Sternau
Dyskusja Tomasz Grodzki
1118 - 1140 Najczęstsze wczesno-późne powikłania po chirurgiucznym leczeniu ostrego rozwarstwienia aorty typu A
Paweł Urbański
Dyskusja Romuald Cichoń
1140 - 1210 Przerwa kawowa
1210 - 1230 Nowoczesne techniki chirurgicznego leczenia migotania przedsionków
Piotr Suwalski
Dyskusja Piotr Hendzel
1230 - 1300 Optimal timing for surgery in infective endocarditis
Klaus Matschke
Dyskusja Romuald Cichoń
1300 - 1315 Przerwa kawowa
1315 - 1327 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Powikłania naczyniowe po udanym zabiegu TAVI u chorej z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Anna Słowikowska
Dyskusja Radosław Wilimski
1327 - 1339 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Zamknięcie tętnicy udowej (dostępu naczyniowego) po przezcewnikowej implantacji protezy zastawki aortalnej: techniki przezskórne czy chirurgiczne?
Radosław Wilimski
Dyskusja Piotr Hendzel
1339 - 1351 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Segmentowe wycięcie oskrzela głównego lewego z powodu adenoid cystic carcinoma - opis przypadku
Aleksana Chrząstek
Dyskusja Witold Rzyman
1351 - 1405 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Przemieszczenie implantu do gałęzi tętnicy płucnej jako wczesne powikłanie przezskórnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego
Karolina Andrzejczyk
Dyskusja Ireneusz Haponiuk
1405 - 1530 Obiad
1530 - 1542 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Udar mózgu, przemijające niedokrwienie rdzenia szyjnego - ciężkie powikłania po przezskórnej igłowej biopsji płuca - analiza trzech przypadków
Małgorzata Jelitto-Górska
Dyskusja Robert Dziedzic
1542 - 1554 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Niestabilna skrzeplina w prawym przedsionku u 15-letniego pacjenta usunięta operacyjnie 5 miesięcy po korekcji wrodzonej wady serca
Ewelina Kwaśniak
Dyskusja Piotr Hendzel
1554 - 1606 Prezentacja przypadków klinicznych (5 min + 7 min dyskusja)
Perspektywy chirurgicznego leczenia ciężkiej niedomykalności trójdzielnej z zastosowaniem CorMatrix
Paweł Czub
Dyskusja Romuald Cichoń
1606 - 1630 Operacje łączone w kardio-torakochirurgii
Cezary Piwkowski
Dyskusja Witold Rzyman, Rafał Pawlaczyk
1800 Spotkanie Klubu Torakochirurgów
2000 Kolacja
Sobota, 16. września 2017r.
0830 - 0845 Zastosowanie krążenia pozaustrojowego oraz ECMO w transplantacji płuc
Bartosz Kubisa
Sesja pielęgniarska (7 min prezentacja + 3 min dyskusja)
08:30 - 08:40 Bezpieczeństwo pacjenta z centralnym cewnikiem naczyniowym - odpowiedzialność pielęgniarki
Sylwia Terech-Skóra

08:40 - 08:50 Ocena jakości życia chorych po wycięciu miąższu płuca
Agnieszka Kruk

08:50 - 09:00 Retrospektywna analiza procesu leczenia i pielęgnowania pacjentów z urazem klatki piersiowej hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej w Gdańsku w latach 2014-2016
Katarzyna Pietrzak

09:00 - 09:10 Małopłytkowość poheparynowa w kardiochirugii
Łucja Brodzka

09:10 - 09:20 Skojarzone leczenie martwicy poradiacyjnej w przebiegu adjwuantowej radioterapii raka piersi - opis przypadku
Justyna Dąbrowska

09:20 - 09:30 Zastosowanie podciśnienia w profilaktyce powikłań gojenia ran pooperacyjnych
Agnieszka Patrzyczna

09:30 - 09:40 Terapia podciśnieniowa z aktywnym enażem płuczącym
Agnieszka Patrzyczna

09:40 - 09:50 Zakres kompetencji zawodowych pielęgniarek w świetle ustawodawstwa
Mariola Pietrzak

09:50 - 10:00 Jak rozwijać kompetencje społeczne niezbędne w funkcjonowaniu zespołu terapeutycznego w kardiochirurgii?
Zofia Sienkiewicz

10:00 - 10:10 Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych wśród uczestników badania przesiewowego w kierunku raka płuca
Żaneta Słoma

0845 - 0945 Workshop Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR)
Justyna Swol
0945 - 1000 Zastosowanie ECMO w leczeniu ostrej pokardiotomijnej niewydolności lewej komory - opis przypadku
Rafał Pawlaczyk
1000 - 1015 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z zastosowaniem aparatu do pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) podczas powikłanej koronarografii
Radosław Wilimski
1015 - 1030 Dyskusja
Justyna Swol, Tadeusz Orłowski
1030 - 1100 Przerwa kawowa
1100 - 1210 Sesja lekarska (7 min prezentacja + 3 min dyskusja)
Dyskusja: Cezary Piwkowski, Kazimierz Widenka

11:00 - 11:10 Majaczenie pooperacyjne - czy należy zapobiegać
Michał Michniewicz

11:10 - 11:20 Jak zabezpieczyć pacjenta z ciężką psychozą lub głęboką depresją po leczeniu kardiochirurgicznym?
Mariusz Śledź

11:20 - 11:30 Czy pneumonektomia resztkowa jest jedynym sposobem uniknięcia śmierci u chorych z przetoką oskrzelowo-tętniczą będącą powikłaniem wycięcia płata płuca?
Tomasz Marjański

11:30 - 11:40 Uczestnictwo w programie badań przesiewowych raka płuca zmniejsza ryzyko powikłań okołooperacyjnych oraz wpływa na 5-letnie przeżycie
Marcin Ostrowski

11:40 - 11:50 Hybrydowa implantacja rozprężalnej zastawki Melody TVP 22 w ujście mitralne u dziecka z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
Ireneusz Haponiuk

11:50 - 12:00 Plamica Schönleina-Henocha u chorego po pomostowaniu aortalno-wieńcowym - prezentacja przypadku klinicznego
Anna Słowikowska

12:00 - 12:10 Objawy pooperacyjnego zespołu Hornera po korekcji wrodzonej wady serca prowadzące ostatecznie do rozpoznania zespołu Axenfelda-Riegera
Ireneusz Haponiuk

Sesja Varia (7 min prezentacja + 3 min dyskusja)
11:00 - 11:10 Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u chorych po leczeniu chirurgicznym z powodu raka płuca
Sylwia Barsow

11:10 - 11:20 Wpływ zwiększonej intensywności rehabilitacji na wynik testu marszu 6-minutowego u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych - wyniki wstępne
Daniel Karaszewski

11:20 - 11:30 Rehabilitacja pacjenta z licznymi powikłaniami po operacji rozwarstwienia aorty typu A z ciężkim przebiegiem pooperacyjnym
Katarzyna Gierat-Haponiuk

11:30 - 11:40 Fizjoterapia przez zabawę – usprawnianie po resekcji miąższu płuca (opis przypadku)
Damian Wnuk

1210 - 1240 Dostępy operacyjne w kardio-torakochirurgii małoinwazyjnej
Kazimierz Widenka, Janusz Kowalewski
Dyskusja: Tadeusz Orłowski, Romuald Cichoń